سند زوجیت

 

 

سند زوجیت:

د هغو افغان وګړو د ستونزو د حل په موخه چې پخوا یی واده کړی ، نکاح خط نلری او په آلمان کی میشت دي، د لاندینو شرایط په پام کې نیولو سره د واده تصدیق ) د زوجیت سند( ورکول کیږي:

  • د زوجینو لخوا لیکل شوی غوښتنلیک.
  • دځانګړې فورمې ډکول
  • د مېړه او ماندینې شتون او پیژندګلوی او استوګنې اسناد.
  • د دریو تنو اقرارکوونکو او دوه تنه شاهدانو شتون له عکسو سره.

سند زوجیت:

به منظور حل مشکل اتباع کشور مقیم المان که قبلاٌ در افغانستان ازدواج نموده و نکاح خط ندارند و ازدواج شان دوام داشته باشد، با شرایط ذیل تصدیق ازدواج ( وثیقه زوجیت ) صادر میگردد:

  • درخواست کتبی از جانب زوجین
  • خانه پری فورم مخصوص
  • حضور زوجین حین ترتیب تصدیق ازدواج همراه با اسناد هویت و اقامت شان.
  • حضور ۳ تن اقرار کننده و دوتن شاهد با دو دو قطعه عکس

 

 

 

 

 

نظر تدقیقی شماره 55 مورخ 11/1/1394 شورای عالی ستره محکمه

 

  • نمایندگی های سیاسی و قونسلی ج.ا.ادر خارج از کشور ، به منظور ایجاد سهولت های لازم برای شهروندان خویش میتواند جهت  ترتیب انواع وثایق، در اقرار شخص به پاسپورت های افغانی اولویت و استناد نمایند.
  • هرگاه امکان دسترسی به پاسپورت افغانی مقدور نباشد؛ در صورتیکه هویت افغانی اقرار کننده محرز و قابل احراز باشد، استفاده از پاسپورت کشور متبوع آن، محض در اقرار، بلا مانع میباشد.

 

Copyright © 2019 afghanconsulate-munich.com All rights reserved.